Random stuff.

Github: https://github.com/Ristovski/

Ristovski at irc.libera.chat